รายการหลอม


เกี๊ยวซ่า

เกี๊ยวซ่าใหญ่
ค่าบริการ 1 วอน
ส่วนประกอบ ชา (5)

เกี๊ยวซ่าใหญ่

ยาโสมภูเขา
ค่าบริการ 1 วอน
ส่วนประกอบ พละกำลัง (1) ชา (5)

ยาโสมภูเขา

ยาอายุวัฒนะ
ค่าบริการ 4 วอน
ส่วนประกอบ แนดาน (1) เกลือ (5) ชา (5) พละกำลัง (1)

ยาอายุวัฒนะ

ยาลดอายุ
ค่าบริการ 13 วอน
ส่วนประกอบ แนดาน (1) เกลือ (5) ชา (5) พละกำลัง (5)

ยาลดอายุ

ฟื้นฟู_HP
ค่าบริการ 26 วอน
ส่วนประกอบ แนดาน (2) เกลือ (5) ชา (10) พละกำลัง (5)

ฟื้นฟู_HP

ยาเม็ดฟื้นฟู_HP
ค่าบริการ 126 วอน
ส่วนประกอบ แนดาน (2) เกลือ (5) ชา (15) พละกำลัง (10)

ดอกไม้แสงสีเหลือง

ยาเม็ดฟื้นฟู_HP
ค่าบริการ 1 วอน
ส่วนประกอบ ดอกไม้แสงเขียว (7) ดอกไม้แสงสีแดง (7) ดอกไม้แสงสีดำ (7)

สมุนไพร

โสม
ค่าบริการ 1 วอน
ส่วนประกอบ เกลือ (3) ชา (5)

โสม

โสมภูเขา
ค่าบริการ 2 วอน
ส่วนประกอบ พละกำลัง (3) เกลือ (5) ชา (5)

โสมภูเขา

ยาจีน
ค่าบริการ 1 วอน
ส่วนประกอบ แนดาน (1) เกลือ (5) ชา (5) พละกำลัง (1)

ยาจีน

ยาวัดเส้าหลิน
ค่าบริการ 51 วอน
ส่วนประกอบ แนดาน (2) เกลือ (5) ชา (10) พละกำลัง (5)

ยาวัดเส้าหลิน

ยาวัดเส้าหลินชั้นเยี่ยม
ค่าบริการ 101 วอน
ส่วนประกอบ แนดาน (2) เกลือ (5) ชา (15) พละกำลัง (5)

ยาวัดเส้าหลินชั้นเยี่ยม

ยาฟื้นฟูพลังลมปราณ
ค่าบริการ 501 วอน
ส่วนประกอบ แนดาน (3) เกลือ (5) ชา (20) พละกำลัง (10)

กล่องยา

ขนมโก๋
ค่าบริการ 9 วอน
ส่วนประกอบ ดอกไม้แสงสีเหลือง (5) ดอกไม้แสงสีดำ (8) ผลของต้นไม้ (10) มันฝรั่งหวาน (5) มันฝรั่ง (9)

กล่องยา

ค่าบริการ 9 วอน
ส่วนประกอบ ค้อนจิ๋ว (1) ดอกไม้แสงสีดำ (5) สมุนไพรแห่งศรัทธา (10) สมุนไพรแห้ง (7) วัชพืช (4)

กล่องยา

ค่าบริการ 9 วอน
ส่วนประกอบ ค้อนจิ๋ว (1) ดอกไม้แสงสีแดง (5) สมุนไพรแห่งศรัทธา (10) สมุนไพรกลิ่นหอม (5) ผลของต้นไม้ (8)

กล่องยา

ยา_ตาวิเศษ
ค่าบริการ 9 วอน
ส่วนประกอบ ผ้าไหม (5) ดอกไม้แสงเขียว (7) ดอกไม้แสงสีแดง (10) สมุนไพรแห่งศรัทธา (12) ผลโอ๊ค (3)

ต้นไม้

กระบี่ไม้
ค่าบริการ 1 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีน้ำเงิน (1)

กระบี่ไม้

กระบี่ไม้+1
ค่าบริการ 1 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (1)

กระบี่ไม้+1

กระบี่ไม้+2
ค่าบริการ 1 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (1)

กระบี่ไม้+2

กระบี่ไม้+3
ค่าบริการ 1 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (1)

กระบี่ไม้+3

กระบี่ไม้+4
ค่าบริการ 1 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (1)

กระบี่ไม้+4

กระบี่ไม้+5
ค่าบริการ 1 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (1)

กระบี่ไม้+5

กระบี่ไม้+6
ค่าบริการ 1 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (1)

กระบี่ไม้+6

กระบี่ไม้+7
ค่าบริการ 1 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (1)

กระบี่ไม้+7

กระบี่ไม้+8
ค่าบริการ 1 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (1)

กระบี่ไม้+8

กระบี่ไม้+9
ค่าบริการ 1 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (1)

ต้นไม้

กระบี่เงิน
ค่าบริการ 1 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีน้ำเงิน (1)

กระบี่เงิน

กระบี่เงิน+1
ค่าบริการ 2 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (2)

กระบี่เงิน+1

กระบี่เงิน+2
ค่าบริการ 2 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (2)

กระบี่เงิน+2

กระบี่เงิน+3
ค่าบริการ 2 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (2)

กระบี่เงิน+3

กระบี่เงิน+4
ค่าบริการ 2 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (2)

กระบี่เงิน+4

กระบี่เงิน+5
ค่าบริการ 2 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (2)

กระบี่เงิน+5

กระบี่เงิน+6
ค่าบริการ 2 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (2)

กระบี่เงิน+6

กระบี่เงิน+7
ค่าบริการ 2 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (2)

กระบี่เงิน+7

กระบี่เงิน+8
ค่าบริการ 2 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (2)

กระบี่เงิน+8

กระบี่เงิน+9
ค่าบริการ 3 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (2)

ต้นไม้ดำ

กระบี่วายุ
ค่าบริการ 1 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีน้ำเงิน (5)

กระบี่วายุ

กระบี่วายุ+1
ค่าบริการ 4 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (4)

กระบี่วายุ+1

กระบี่วายุ+2
ค่าบริการ 4 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (4)

กระบี่วายุ+2

กระบี่วายุ+3
ค่าบริการ 5 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (4)

กระบี่วายุ+3

กระบี่วายุ+4
ค่าบริการ 5 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (4)

กระบี่วายุ+4

กระบี่วายุ+5
ค่าบริการ 6 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (4)

กระบี่วายุ+5

กระบี่วายุ+6
ค่าบริการ 6 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (4)

กระบี่วายุ+6

กระบี่วายุ+7
ค่าบริการ 7 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (4)

กระบี่วายุ+7

กระบี่วายุ+8
ค่าบริการ 8 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (4)

กระบี่วายุ+8

กระบี่วายุ+9
ค่าบริการ 8 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (4)

ต้นไม้ดำ

กระบี่สายน้ำ
ค่าบริการ 1 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีน้ำเงิน (5)

กระบี่สายน้ำ

กระบี่สายน้ำ+1
ค่าบริการ 15 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (6)

กระบี่สายน้ำ+1

กระบี่สายน้ำ+2
ค่าบริการ 16 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (6)

กระบี่สายน้ำ+2

กระบี่สายน้ำ+3
ค่าบริการ 18 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (6)

กระบี่สายน้ำ+3

กระบี่สายน้ำ+4
ค่าบริการ 19 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (6)

กระบี่สายน้ำ+4

กระบี่สายน้ำ+5
ค่าบริการ 21 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (6)

กระบี่สายน้ำ+5

กระบี่สายน้ำ+6
ค่าบริการ 23 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (6)

กระบี่สายน้ำ+6

กระบี่สายน้ำ+7
ค่าบริการ 26 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (6)

กระบี่สายน้ำ+7

กระบี่สายน้ำ+8
ค่าบริการ 28 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (6)

กระบี่สายน้ำ+8

กระบี่สายน้ำ+9
ค่าบริการ 31 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (6)

เหล็กแข็ง

กระบี่ทับทิม
ค่าบริการ 1 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีน้ำเงิน (10)

กระบี่ทับทิม

กระบี่ทับทิม+1
ค่าบริการ 66 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (8)

กระบี่ทับทิม+1

กระบี่ทับทิม+2
ค่าบริการ 72 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (8)

กระบี่ทับทิม+2

กระบี่ทับทิม+3
ค่าบริการ 79 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (8)

กระบี่ทับทิม+3

กระบี่ทับทิม+4
ค่าบริการ 87 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (8)

กระบี่ทับทิม+4

กระบี่ทับทิม+5
ค่าบริการ 96 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (8)

กระบี่ทับทิม+5

กระบี่ทับทิม+6
ค่าบริการ 105 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (8)

กระบี่ทับทิม+6

กระบี่ทับทิม+7
ค่าบริการ 116 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (8)

กระบี่ทับทิม+7

กระบี่ทับทิม+8
ค่าบริการ 127 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (8)

กระบี่ทับทิม+8

กระบี่ทับทิม+9
ค่าบริการ 140 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (8)

เหล็กแข็ง

กระบี่เจ้าสมุทร
ค่าบริการ 1 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีน้ำเงิน (10)

กระบี่เจ้าสมุทร

กระบี่เจ้าสมุทร+1
ค่าบริการ 211 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (10)

กระบี่เจ้าสมุทร+1

กระบี่เจ้าสมุทร+2
ค่าบริการ 232 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (10)

กระบี่เจ้าสมุทร+2

กระบี่เจ้าสมุทร+3
ค่าบริการ 255 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (10)

กระบี่เจ้าสมุทร+3

กระบี่เจ้าสมุทร+4
ค่าบริการ 280 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (10)

กระบี่เจ้าสมุทร+4

กระบี่เจ้าสมุทร+5
ค่าบริการ 308 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (10)

กระบี่เจ้าสมุทร+5

กระบี่เจ้าสมุทร+6
ค่าบริการ 339 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (10)

กระบี่เจ้าสมุทร+6

กระบี่เจ้าสมุทร+7
ค่าบริการ 373 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (10)

กระบี่เจ้าสมุทร+7

กระบี่เจ้าสมุทร+8
ค่าบริการ 410 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (10)

กระบี่เจ้าสมุทร+8

กระบี่เจ้าสมุทร+9
ค่าบริการ 451 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (10)

เหล็กไหล

กระบี่กิเลนหยก
ค่าบริการ 2 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีน้ำเงิน (15) มรกต (1)

กระบี่กิเลนหยก

กระบี่กิเลนหยก+1
ค่าบริการ 632 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (12) ทับทิม (1)

กระบี่กิเลนหยก+1

กระบี่กิเลนหยก+2
ค่าบริการ 695 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (12) ทับทิม (1)

กระบี่กิเลนหยก+2

กระบี่กิเลนหยก+3
ค่าบริการ 764 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (12) ทับทิม (1)

กระบี่กิเลนหยก+3

กระบี่กิเลนหยก+4
ค่าบริการ 841 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (12) ทับทิม (1)

กระบี่กิเลนหยก+4

กระบี่กิเลนหยก+5
ค่าบริการ 925 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (12) ทับทิม (1)

กระบี่กิเลนหยก+5

กระบี่กิเลนหยก+6
ค่าบริการ 1017 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (12) ทับทิม (1)

กระบี่กิเลนหยก+6

กระบี่กิเลนหยก+7
ค่าบริการ 1119 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (12) ทับทิม (1)

กระบี่กิเลนหยก+7

กระบี่กิเลนหยก+8
ค่าบริการ 1231 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (12) ทับทิม (1)

กระบี่กิเลนหยก+8

กระบี่กิเลนหยก+9
ค่าบริการ 1354 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (12) ทับทิม (1)

เหล็กไหล

กระบี่วิหกเวหา
ค่าบริการ 2 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีน้ำเงิน (15) มรกต (1)

กระบี่วิหกเวหา

กระบี่วิหคเวหา+1
ค่าบริการ 1153 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (14) ทับทิม (2)

กระบี่วิหคเวหา+1

กระบี่วิหคเวหา+2
ค่าบริการ 1268 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (14) ทับทิม (2)

กระบี่วิหคเวหา+2

กระบี่วิหคเวหา+3
ค่าบริการ 1395 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (14) ทับทิม (2)

กระบี่วิหคเวหา+3

กระบี่วิหคเวหา+4
ค่าบริการ 1534 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (14) ทับทิม (2)

กระบี่วิหคเวหา+4

กระบี่วิหคเวหา+5
ค่าบริการ 1688 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (14) ทับทิม (2)

กระบี่วิหคเวหา+5

กระบี่วิหคเวหา+6
ค่าบริการ 1856 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (14) ทับทิม (2)

กระบี่วิหคเวหา+6

กระบี่วิหคเวหา+7
ค่าบริการ 2042 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (14) ทับทิม (2)

กระบี่วิหคเวหา+7

กระบี่วิหคเวหา+8
ค่าบริการ 2246 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (14) ทับทิม (2)

กระบี่วิหคเวหา+8

กระบี่วิหคเวหา+9
ค่าบริการ 2470 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วง (14) ทับทิม (2)

ทองขาว

กระบี่ไตรธาตุ
ค่าบริการ 5 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีน้ำเงินคุณภาพสูง (5) มรกตคุณภาพสูง (5) ทองขาว (10) ถ่าน (20)

กระบี่ไตรธาตุ

กระบี่ไตรธาตุ+1
ค่าบริการ 2768 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วงคุณภาพสูง (1)

กระบี่ไตรธาตุ+1

กระบี่ไตรธาตุ+2
ค่าบริการ 3045 วอน
ส่วนประกอบ หยกสีม่วงคุณภาพสูง (1)