รายการหลอม

กระบี่ไม้
ของที่แยกได้ ต้นไม้ (1) หยกสีน้ำเงิน (1)

กระบี่เงิน
ของที่แยกได้ ต้นไม้ (1) หยกสีน้ำเงิน (1)

กระบี่วายุ
ของที่แยกได้ ต้นไม้ดำ (1) หยกสีน้ำเงิน (2)

กระบี่สายน้ำ
ของที่แยกได้ ต้นไม้ดำ (1) หยกสีน้ำเงิน (5)

กระบี่ทับทิม
ของที่แยกได้ เหล็กแข็ง (1) หยกสีน้ำเงิน (10)

กระบี่เจ้าสมุทร
ของที่แยกได้ เหล็กแข็ง (1) หยกสีน้ำเงิน (10)

กระบี่กิเลนหยก
ของที่แยกได้ เหล็กไหล (1) หยกสีน้ำเงิน (15) มรกต (1)

กระบี่วิหกเวหา
ของที่แยกได้ เหล็กไหล (1) หยกสีน้ำเงิน (15) มรกต (1)

กระบี่ไตรธาตุ
ของที่แยกได้ ทองขาว (1) หยกสีน้ำเงินคุณภาพสูง (5) มรกตคุณภาพสูง (5) ทองขาว (10) ถ่าน (20)

กระบี่เมฆา
ของที่แยกได้ ทองขาว (1) หยกสีน้ำเงินคุณภาพสูง (15) มรกตคุณภาพสูง (14) ทองขาว (28) ถ่าน (35)

กระบี่เทพบุปผา
ของที่แยกได้ หินที่ทำจากทอง (1) หยกสีน้ำเงินคุณภาพสูง (4) มรกตคุณภาพสูง (4) หินที่ทำจากทอง (8) ถ่านหิน (8)

กระบี่มารทมิฬ
ของที่แยกได้ หินที่ทำจากทอง (1) หยกสีน้ำเงินคุณภาพสูง (7) มรกตคุณภาพสูง (7) หินที่ทำจากทอง (14) ถ่านหิน (13)

กระบี่จ้าวปฐพี
ของที่แยกได้ เหล็กกล้า (1) มรกตคุณภาพสูง (6) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (3) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (3) เหล็กกล้า (12) ถ่านหิน (11)

กระบี่เทพสวรรค์
ของที่แยกได้ เหล็กกล้า (1) มรกตคุณภาพสูง (7) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (4) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (3) เหล็กกล้า (12) ถ่านหิน (12)

กระบี่เกร็ดมังกรฟ้า
ของที่แยกได้ หินสายฟ้า (1) มรกตคุณภาพสูง (7) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (4) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (3) หินสายฟ้า (13) ถ่านหิน (12)

กระบี่อาญาสิทธิ์
ของที่แยกได้ หินสายฟ้า (1) มรกตคุณภาพสูง (7) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (4) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (3) หินสายฟ้า (13) ถ่านหิน (12)

กระบี่เหล็กไหล
ของที่แยกได้ เหล็กหมื่นปี (1) มรกตคุณภาพสูง (3) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (1) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (1) เหล็กหมื่นปี (6) ถ่านหินแกร่ง (6)

กระบี่จอมเทพ
ของที่แยกได้ เหล็กหมื่นปี (1) มรกตคุณภาพสูง (3) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (2) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (2) เหล็กหมื่นปี (7) ถ่านหินแกร่ง (7)

กระบี่สยบมาร
ของที่แยกได้ หินหมื่นปี (1) มรกตคุณภาพสูง (4) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (2) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (2) หินหมื่นปี (7) ถ่านหินแกร่ง (7)

กระบี่มังกรเพลิง
ของที่แยกได้ หินหมื่นปี (1) มรกตคุณภาพสูง (4) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (3) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (3) หินหมื่นปี (8) ถ่านหินแกร่ง (8)

ถุงมือหนัง
ของที่แยกได้ ต้นไม้ (1) หยกสีน้ำเงิน (1)

ถุงมือหนัง
ของที่แยกได้ ต้นไม้ (1) หยกสีน้ำเงิน (1)

ถุงมือหนังพิเศษ
ของที่แยกได้ ต้นไม้ดำ (1) หยกสีน้ำเงิน (2)

ถุงมือเหล็ก
ของที่แยกได้ ต้นไม้ดำ (1) หยกสีน้ำเงิน (5)

ถุงมือเหล็กกล้า
ของที่แยกได้ เหล็กแข็ง (1) หยกสีน้ำเงิน (10)

ถุงมือเหล็กไหล
ของที่แยกได้ เหล็กแข็ง (1) หยกสีน้ำเงิน (10)

ถุงมือมีดสั้น
ของที่แยกได้ เหล็กไหล (1) หยกสีน้ำเงิน (15) มรกต (1)

ถุงมือหนังเหล็ก
ของที่แยกได้ เหล็กไหล (1) หยกสีน้ำเงิน (15) มรกต (1)

ถุงมือทองคำ
ของที่แยกได้ ทองขาว (1) หยกสีน้ำเงินคุณภาพสูง (5) มรกตคุณภาพสูง (5) ทองขาว (10) ถ่าน (20)

ถุงมือจ้าวลัทธิ
ของที่แยกได้ ทองขาว (1) หยกสีน้ำเงินคุณภาพสูง (15) มรกตคุณภาพสูง (14) ทองขาว (28) ถ่าน (35)

ถุงมือสายฟ้า
ของที่แยกได้ หินที่ทำจากทอง (1) หยกสีน้ำเงินคุณภาพสูง (4) มรกตคุณภาพสูง (4) หินที่ทำจากทอง (8) ถ่านหิน (8)

กรงเล็บพยัคฆ์
ของที่แยกได้ หินที่ทำจากทอง (1) หยกสีน้ำเงินคุณภาพสูง (7) มรกตคุณภาพสูง (7) หินที่ทำจากทอง (14) ถ่านหิน (13)

ถุงมือนักรบ
ของที่แยกได้ เหล็กกล้า (1) มรกตคุณภาพสูง (6) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (3) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (3) เหล็กกล้า (12) ถ่านหิน (11)

ถุงมือศิลา
ของที่แยกได้ เหล็กกล้า (1) มรกตคุณภาพสูง (7) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (4) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (3) เหล็กกล้า (12) ถ่านหิน (12)

ถุงมือเกล็ดมังกร
ของที่แยกได้ หินสายฟ้า (1) มรกตคุณภาพสูง (7) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (4) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (3) หินสายฟ้า (13) ถ่านหิน (12)

กรงเล็บสิงโต
ของที่แยกได้ หินสายฟ้า (1) มรกตคุณภาพสูง (7) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (4) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (3) หินสายฟ้า (13) ถ่านหิน (12)

ถุงมือสยบฟ้า
ของที่แยกได้ เหล็กหมื่นปี (1) มรกตคุณภาพสูง (3) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (1) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (1) เหล็กหมื่นปี (6) ถ่านหินแกร่ง (6)

กรงเล็บเสือขาว
ของที่แยกได้ เหล็กหมื่นปี (1) มรกตคุณภาพสูง (3) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (2) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (2) เหล็กหมื่นปี (7) ถ่านหินแกร่ง (7)

กรงเล็บมังกรฟ้า
ของที่แยกได้ หินหมื่นปี (1) มรกตคุณภาพสูง (4) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (2) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (2) หินหมื่นปี (7) ถ่านหินแกร่ง (7)

ถุงมือสยบปฐพี
ของที่แยกได้ หินหมื่นปี (1) มรกตคุณภาพสูง (4) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (3) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (3) หินหมื่นปี (8) ถ่านหินแกร่ง (8)

ดาบไม้
ของที่แยกได้ ต้นไม้ (1) หยกสีน้ำเงิน (1)

ดาบซามูไร
ของที่แยกได้ ต้นไม้ (1) หยกสีน้ำเงิน (1)

ดาบเหล็กกล้า
ของที่แยกได้ ต้นไม้ดำ (1) หยกสีน้ำเงิน (2)

ดาบจอมทัพ
ของที่แยกได้ ต้นไม้ดำ (1) หยกสีน้ำเงิน (5)

ดาบวารี
ของที่แยกได้ เหล็กแข็ง (1) หยกสีน้ำเงิน (10)

ดาบมารสามห่วง
ของที่แยกได้ เหล็กแข็ง (1) หยกสีน้ำเงิน (10)

ดาบหงส์เหิน
ของที่แยกได้ เหล็กไหล (1) หยกสีน้ำเงิน (15) มรกต (1)

ดาบเขี้ยวหมาป่า
ของที่แยกได้ เหล็กไหล (1) หยกสีน้ำเงิน (15) มรกต (1)

ดาบคลื่นสะท้านฟ้า
ของที่แยกได้ ทองขาว (1) หยกสีน้ำเงินคุณภาพสูง (5) มรกตคุณภาพสูง (5) ทองขาว (10) ถ่าน (20)

ดาบพฤกษาสวรรค์
ของที่แยกได้ ทองขาว (1) หยกสีน้ำเงินคุณภาพสูง (15) มรกตคุณภาพสูง (14) ทองขาว (28) ถ่าน (35)

ดาบหยินหยาง
ของที่แยกได้ หินที่ทำจากทอง (1) หยกสีน้ำเงินคุณภาพสูง (4) มรกตคุณภาพสูง (4) หินที่ทำจากทอง (8) ถ่านหิน (8)

ดาบมารนพเก้า
ของที่แยกได้ หินที่ทำจากทอง (1) หยกสีน้ำเงินคุณภาพสูง (7) มรกตคุณภาพสูง (7) หินที่ทำจากทอง (14) ถ่านหิน (13)

ดาบเขี้ยวอสูร
ของที่แยกได้ เหล็กกล้า (1) มรกตคุณภาพสูง (6) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (3) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (3) เหล็กกล้า (12) ถ่านหิน (11)

ดาบประกายฟ้า
ของที่แยกได้ เหล็กกล้า (1) มรกตคุณภาพสูง (7) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (4) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (3) เหล็กกล้า (12) ถ่านหิน (12)

ดาบมังกรโลหิต
ของที่แยกได้ หินสายฟ้า (1) มรกตคุณภาพสูง (7) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (4) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (3) หินสายฟ้า (13) ถ่านหิน (12)

ดาบเทพปราบมังกร
ของที่แยกได้ หินสายฟ้า (1) มรกตคุณภาพสูง (7) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (4) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (3) หินสายฟ้า (13) ถ่านหิน (12)

ดาบเนตรมังกร
ของที่แยกได้ เหล็กหมื่นปี (1) มรกตคุณภาพสูง (3) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (1) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (1) เหล็กหมื่นปี (6) ถ่านหินแกร่ง (6)

ดาบอรหันต์
ของที่แยกได้ เหล็กหมื่นปี (1) มรกตคุณภาพสูง (3) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (2) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (2) เหล็กหมื่นปี (7) ถ่านหินแกร่ง (7)

ดาบเทพโลกันต์
ของที่แยกได้ หินหมื่นปี (1) มรกตคุณภาพสูง (4) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (2) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (2) หินหมื่นปี (7) ถ่านหินแกร่ง (7)

ดาบหยกเขี้ยวมังกร
ของที่แยกได้ หินหมื่นปี (1) มรกตคุณภาพสูง (4) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (3) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (3) หินหมื่นปี (8) ถ่านหินแกร่ง (8)

ทวนไม้
ของที่แยกได้ ต้นไม้ (1) หยกสีน้ำเงิน (1)

ทวนยาว
ของที่แยกได้ ต้นไม้ (1) หยกสีน้ำเงิน (1)

ทวนเหล็ก
ของที่แยกได้ ต้นไม้ดำ (1) หยกสีน้ำเงิน (2)

ทวนเงิน
ของที่แยกได้ ต้นไม้ดำ (1) หยกสีน้ำเงิน (5)

ทวนงูสวัด
ของที่แยกได้ เหล็กแข็ง (1) หยกสีน้ำเงิน (10)

ทวนวงจันทร์
ของที่แยกได้ เหล็กแข็ง (1) หยกสีน้ำเงิน (10)

ทวนสยบมาร
ของที่แยกได้ เหล็กไหล (1) หยกสีน้ำเงิน (15) มรกต (1)

ทวนสยบทั่วทิศ
ของที่แยกได้ เหล็กไหล (1) หยกสีน้ำเงิน (15) มรกต (1)

ทวนสลักงู
ของที่แยกได้ ทองขาว (1) หยกสีน้ำเงินคุณภาพสูง (5) มรกตคุณภาพสูง (5) ทองขาว (10) ถ่าน (20)

ทวนลิ้นงู
ของที่แยกได้ ทองขาว (1) หยกสีน้ำเงินคุณภาพสูง (15) มรกตคุณภาพสูง (14) ทองขาว (28) ถ่าน (35)

ง้าวเหล็กดำ
ของที่แยกได้ หินที่ทำจากทอง (1) หยกสีน้ำเงินคุณภาพสูง (4) มรกตคุณภาพสูง (4) หินที่ทำจากทอง (8) ถ่านหิน (8)

ทวนล่าวิญญาณ
ของที่แยกได้ หินที่ทำจากทอง (1) หยกสีน้ำเงินคุณภาพสูง (7) มรกตคุณภาพสูง (7) หินที่ทำจากทอง (14) ถ่านหิน (13)

ทวนหยินหยาง
ของที่แยกได้ เหล็กกล้า (1) มรกตคุณภาพสูง (6) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (3) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (3) เหล็กกล้า (12) ถ่านหิน (11)

ทวนเหล็ก
ของที่แยกได้ เหล็กกล้า (1) มรกตคุณภาพสูง (7) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (4) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (3) เหล็กกล้า (12) ถ่านหิน (12)

ทวนแก้วมังกร
ของที่แยกได้ หินสายฟ้า (1) มรกตคุณภาพสูง (7) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (4) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (3) หินสายฟ้า (13) ถ่านหิน (12)

ทวนสะท้านปฐพี
ของที่แยกได้ หินสายฟ้า (1) มรกตคุณภาพสูง (7) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (4) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (3) หินสายฟ้า (13) ถ่านหิน (12)

ทวนทะลุฟ้า
ของที่แยกได้ เหล็กหมื่นปี (1) มรกตคุณภาพสูง (3) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (1) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (1) เหล็กหมื่นปี (6) ถ่านหินแกร่ง (6)

ทวนมังกรฟ้า
ของที่แยกได้ เหล็กหมื่นปี (1) มรกตคุณภาพสูง (3) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (2) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (2) เหล็กหมื่นปี (7) ถ่านหินแกร่ง (7)

ง้าวมังกรเขียว
ของที่แยกได้ หินหมื่นปี (1) มรกตคุณภาพสูง (4) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (2) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (2) หินหมื่นปี (7) ถ่านหินแกร่ง (7)

ทวนประกายฟ้า
ของที่แยกได้ หินหมื่นปี (1) มรกตคุณภาพสูง (4) หินดูดพลังชีวิตคุณภาพสูง (3) หินดูดพลังปราณคุณภาพสูง (3) หินหมื่นปี (8) ถ่านหินแกร่ง (8)