ค้นหามอนสเตอร์

ชนชน (Lv.1)
เลือด 53
เกราะ 14
- -
โจมตี 11 ~ 14
ดรอป เกี๊ยวซ่า(5%)สมุนไพร(4%)หญ้าแห้ง(1%)ชา(5%)หนังขนสัตว์(5%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(5%)
แผนที่ นันจู
แมมแมม (Lv.2)
เลือด 75
เกราะ 27
- -
โจมตี 13 ~ 16
ดรอป เกี๊ยวซ่า(5%)สมุนไพร(5%)หยกสีน้ำเงิน(2%)หยกสีแดง(2%)หยกสีฟ้าอ่อน(1.4%)หยกสีเขียว(1.4%)หยกสีทอง(1.4%)หยกสีเหลือง(1.4%)หยกดาวลูกไก่(1.4%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(5%)
แผนที่ นันจู
ยอมยู (Lv.3)
เลือด 100
เกราะ 42
- -
โจมตี 15 ~ 18
ดรอป เกี๊ยวซ่า(3%)สมุนไพร(5%)หยกสีม่วง(5%)เล็บมือ(5%)กระบี่ไม้(1.4%)ถุงมือหนัง(1.3%)ดาบไม้(1.6%)ทวนไม้(1.7%)ธนูไม้(1.5%)มีดบิน(0.5%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(0.6%)
แผนที่ นันจู
โคยันเท (Lv.4)
เลือด 127
เกราะ 57
- -
โจมตี 16 ~ 21
ดรอป เกี๊ยวซ่า(3%)สมุนไพร(5%)หยกสีน้ำเงิน(1.5%)หยกสีแดง(1.5%)หยกสีฟ้าอ่อน(1.4%)หยกสีเขียว(1.4%)หยกสีทอง(1.4%)หยกสีเหลือง(1.4%)หยกดาวลูกไก่(1.4%)กระบี่ไม้(1.4%)ถุงมือหนัง(1.3%)ดาบไม้(1.6%)ทวนไม้(1.7%)ธนูไม้(1.5%)มีดบิน(0.5%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(0.6%)
แผนที่ นันจู
ชนชนยักษ์ (Lv.5)
เลือด 157
เกราะ 74
- -
โจมตี 18 ~ 23
ดรอป เกี๊ยวซ่า(3%)สมุนไพร(5%)ต้นไม้ดำ(6%)หยกดาวลูกไก่(4%)ชา(4%)ที่คาดผมทั่วไป(2%)กระบี่เงิน(1.5%)ถุงมือหนัง(1.5%)ดาบซามูไร(1%)ทวนยาว(1%)ธนูยาว(1%)ดาวกระจาย(1%)
แผนที่ นันจู
ซอมบี(ต่ำ) (Lv.6)
เลือด 188
เกราะ 92
- -
โจมตี 20 ~ 25
ดรอป เกี๊ยวซ่า(4%)สมุนไพร(4%)หยกสีน้ำเงิน(1.5%)หยกสีแดง(1.5%)หยกสีฟ้าอ่อน(1.4%)หยกสีเขียว(1.4%)หยกสีทอง(1.4%)หยกสีเหลือง(1.4%)หยกดาวลูกไก่(1.4%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(0.6%)เสื้อแขนยาว(3.5%)ที่คาดผมทั่วไป(5.5%)
แผนที่ ภูเขาเมียงซา
ยอมยูยักษ์ (Lv.7)
เลือด 222
เกราะ 111
- -
โจมตี 22 ~ 27
ดรอป เกี๊ยวซ่า(4%)สมุนไพร(4%)หยกสีม่วง(4%)เล็บมือ(5%)หยกดาวลูกไก่(2%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(1%)เสื้อแขนยาว(2%)ที่คาดผมทั่วไป(5.5%)
แผนที่ ภูเขาเมียงซา
โคยันเทยักษ์ (Lv.9)
เลือด 296
เกราะ 154
- -
โจมตี 25 ~ 32
ดรอป เกี๊ยวซ่า(4%)สมุนไพร(4%)ทับทิม(2.5%)ไพลิน(2.5%)เพชร(2.5%)เกลือ(3%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(1%)กระบี่วายุ(1.5%)ถุงมือหนังพิเศษ(1.5%)ดาบเหล็กกล้า(1.5%)ทวนเหล็ก(2%)ธนูยาว(1.5%)เข็มพิษ(1.5%)
แผนที่ ภูเขาเมียงซา
แมนจูเหนือ_กระบอง (Lv.8)
เลือด 258
เกราะ 132
- -
โจมตี 24 ~ 30
ดรอป เกี๊ยวซ่า(4%)สมุนไพร(4%)ทับทิม(5%)ไพลิน(2.5%)เพชร(3%)เกลือ(5%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(1.5%)เสื้อแขนยาว(2%)ที่คาดผมทั่วไป(6%)ด้าย(0.1%)
แผนที่ วอราชอน
คออิน_หินทราย (Lv.11)
เลือด 380
เกราะ 202
- -
โจมตี 29 ~ 36
ดรอป เกี๊ยวซ่า(3.8%)เกี๊ยวซ่าใหญ่(0.2%)สมุนไพร(3.8%)โสม(0.2%)ทับทิม(4%)ไพลิน(4%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(0.5%)ผ้ารัดผมผ้าไหม(4%)รองเท้าผ้าไหม(1.2%)ชุดไหมทอง(1.5%)กระบี่สายน้ำ(0.5%)ดาบจอมทัพ(0.5%)ทวนเงิน(0.5%)
แผนที่ วอราชอน
พารักโฮ_ดาบ (Lv.6)
เลือด 234
เกราะ 132
- -
โจมตี 20 ~ 37
ดรอป เกี๊ยวซ่า(4%)สมุนไพร(4%)หยกสีน้ำเงิน(1.5%)หยกสีแดง(1.5%)หยกสีฟ้าอ่อน(1.4%)หยกสีเขียว(1.4%)หยกสีทอง(1.4%)หยกสีเหลือง(1.4%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(0.2%)เสื้อแขนยาว(4.5%)ที่คาดผมทั่วไป(3.5%)เสื้อแขนยาว(0.1%)
แผนที่ โอกมุนกวัน
โทจาอู (Lv.9)
เลือด 333
เกราะ 201
- -
โจมตี 25 ~ 48
ดรอป เกี๊ยวซ่า(4%)สมุนไพร(4%)มรกต(2.5%)โอปอล(3%)หนังเสือ(2.5%)เหล็กแข็ง(4%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(1%)กระบี่วายุ(1%)ถุงมือหนังพิเศษ(1%)ดาบเหล็กกล้า(1%)ทวนเหล็ก(1.5%)ธนูยาว(1.5%)เข็มพิษ(1.5%)
แผนที่ โอกมุนกวัน
ปีศาจสาว(ต่ำ) (Lv.10)
เลือด 375
เกราะ 230
- -
โจมตี 27 ~ 52
ดรอป เกี๊ยวซ่า(4%)สมุนไพร(4%)หยกสีน้ำเงิน(4%)หยกสีม่วง(2.5%)หยกดาวลูกไก่(2.5%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(0.5%)ผ้ารัดผม(1%)รองเท้าหนังสัตว์(1%)เสื้อจอมยุทธ(1%)ถ่าน(0.1%)ถุงมือเหล็ก(0.5%)ธนูโอฬาร(0.5%)บุปผาร้อยพิษ(0.5%)
แผนที่ โอกมุนกวัน
แมนจูเหนือ_ปาหิน (Lv.10)
เลือด 337
เกราะ 177
- -
โจมตี 27 ~ 34
ดรอป เกี๊ยวซ่า(4%)สมุนไพร(4%)หยกสีแดง(4%)หยกสีฟ้าอ่อน(2%)หยกสีเขียว(2%)เล็บมือ(3%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(1%)ผ้ารัดผม(3.5%)รองเท้าหนังสัตว์(2.4%)เสื้อจอมยุทธ(1.5%)ด้าย(0.1%)
แผนที่ วอราชอน
พารักโฮ_ธนู (Lv.7)
เลือด 222
เกราะ 111
- -
โจมตี 22 ~ 27
ดรอป เกี๊ยวซ่า(4%)สมุนไพร(4%)หยกสีม่วง(4.5%)เล็บมือ(2%)หยกดาวลูกไก่(2%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(0.5%)เสื้อแขนยาว(3.5%)ที่คาดผมทั่วไป(4%)
แผนที่ โอกมุนกวัน
ซอมบี(กลาง) (Lv.8)
เลือด 258
เกราะ 132
- -
โจมตี 24 ~ 30
ดรอป เกี๊ยวซ่า(4%)สมุนไพร(4%)มรกต(4%)โอปอล(2.5%)หนังเสือ(0.5%)เหล็กแข็ง(1.5%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(1%)เสื้อแขนยาว(2.5%)ที่คาดผมทั่วไป(4%)
แผนที่ ภูเขาเมียงซา
โจรป่าระดับต่ำ (Lv.46)
เลือด 3297
เกราะ 1480
- -
โจมตี 92 ~ 115
ดรอป เกี๊ยวซ่าใหญ่(1%)ยาโสมภูเขา(1.5%)โสม(1%)โสมภูเขา(1.5%)[T]ผลึกวิญญาณ(0.3%)[T]ผงของวิญญาณ(0.3%)[T]ตัวทำละลาย(0.3%)ท่อนไม้หิน(1%)หินอ่อน(3%)หินเพชร(1.5%)หินพลังชีวิต(2%)หินพลังปราณ(2%)หินดูดพลังชีวิต(1%)หินดูดพลังปราณ(3%)หยกสีน้ำเงินคุณภาพสูง(0.1%)หยกสีแดงคุณภาพสูง(0.1%)หยกสีฟ้าอ่อนคุณภาพสูง(0.1%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(1%)[T]ก้อนทองคำขาวขั้นสูง(0.5%)เสื้อขนหงส์(0.5%)หมวกเหล็กกล้า(1%)รองเท้านกกระเรียน(0.5%)ด้าย(5%)ด้ายเงิน(3%)หินแต่ง_รัศมีโจมตี(2)(0.3%)
แผนที่ ภูเขาแทซานใต้
ยาจาจอมขวาน(ต่ำ) (Lv.11)
เลือด 380
เกราะ 202
- -
โจมตี 29 ~ 36
ดรอป เกี๊ยวซ่า(3.8%)เกี๊ยวซ่าใหญ่(0.2%)สมุนไพร(3.8%)โสม(0.2%)หญ้าแห้ง(2%)มรกต(4%)โอปอล(2.5%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(0.5%)ผ้ารัดผมผ้าไหม(1.5%)รองเท้าผ้าไหม(3.4%)ชุดไหมทอง(2.5%)ด้าย(1%)
แผนที่ ทับอีซา
คออินหิน (Lv.45)
เลือด 3176
เกราะ 1014
- -
โจมตี 90 ~ 113
ดรอป เกี๊ยวซ่าใหญ่(1%)ยาโสมภูเขา(2%)โสม(1%)โสมภูเขา(2%)[T]ผลึกวิญญาณ(0.3%)[T]ผงของวิญญาณ(0.3%)[T]ตัวทำละลาย(0.3%)ท่อนไม้หิน(1%)หินอ่อน(2.2%)หินเพชร(2.5%)หินพลังชีวิต(1.5%)หินพลังปราณ(2%)หินดูดพลังชีวิต(2%)หินดูดพลังปราณ(1%)หยกสีแดงคุณภาพสูง(0.1%)หยกสีฟ้าอ่อนคุณภาพสูง(0.1%)หยกสีเขียวคุณภาพสูง(0.1%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(1%)[T]ก้อนเหล็กไหลขั้นกลาง(0.5%)เสื้อขนหงส์(0.5%)หมวกเหล็กกล้า(0.5%)รองเท้านกกระเรียน(0.5%)ด้ายเงิน(4%)ถ่านหิน(3%)หินแต่ง_โจมตี(2)(0.3%)
แผนที่ บริเวณแม่น้ำวังฮา
สมิงอินโฮ(ต่ำ) (Lv.18)
เลือด 743
เกราะ 409
- -
โจมตี 42 ~ 52
ดรอป เกี๊ยวซ่า(1.7%)เกี๊ยวซ่าใหญ่(2.3%)สมุนไพร(1.7%)โสม(2.3%)[T]ผลึกวิญญาณ(0.3%)[T]ผงของวิญญาณ(0.3%)[T]ตัวทำละลาย(0.3%)ทับทิม(1.5%)ไพลิน(1.5%)เพชร(1.5%)หนังเสือ(3%)หินอ่อน(0.5%)หินดูดพลังปราณ(1%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(0.7%)[T]เพชรสีแดงระดับต่ำ(0.5%)[T]ก้อนเหล็กไหล(0.5%)ที่คาดเอวผ้า(3%)ชุดคลุมธรรมดา(3.5%)ถ่าน(0.1%)ถุงมือเหล็กกล้า(1%)ทวนงูสวัด(1%)ธนูเขากระทิง(0.5%)ดาวห้าแฉก(0.5%)
แผนที่ วาซองจี
ปีศาจสาว(กลาง) (Lv.20)
เลือด 867
เกราะ 480
- -
โจมตี 45 ~ 57
ดรอป เกี๊ยวซ่า(1.5%)เกี๊ยวซ่าใหญ่(2.5%)สมุนไพร(0.5%)โสม(1.5%)หญ้าแห้ง(1%)[T]ผลึกวิญญาณ(0.3%)[T]ผงของวิญญาณ(0.3%)[T]ตัวทำละลาย(0.3%)หยกสีฟ้าอ่อน(1%)หยกสีเขียว(1%)มรกต(2%)โอปอล(1.5%)หินเพชร(2%)หินพลังชีวิต(0.5%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(0.5%)[T]เพชรสีฟ้าระดับต่ำ(0.5%)[T]ก้อนเพชร(0.5%)สร้อยดอกไม้แดง(3.8%)ถุงมือหนังแมวน้ำ(2.5%)ด้าย(0.1%)ถ่าน(0.1%)กระบี่เจ้าสมุทร(0.5%)ดาบมารสามห่วง(0.5%)ถุงมือเหล็กไหล(0.5%)หินแต่ง_รัศมีโจมตี(1)(0.3%)
แผนที่ วาซองจี
ยาจาจอมมีด(ต่ำ) (Lv.13)
เลือด 472
เกราะ 254
- -
โจมตี 33 ~ 41
ดรอป เกี๊ยวซ่า(3.3%)เกี๊ยวซ่าใหญ่(0.7%)สมุนไพร(3.3%)โสม(0.7%)หยกสีน้ำเงิน(2%)หยกสีแดง(0.9%)หยกสีฟ้าอ่อน(1%)หยกสีเขียว(0.9%)หยกสีทอง(1%)หยกสีเหลือง(0.9%)หยกดาวลูกไก่(0.9%)หยกสีม่วง(0.9%)ต้นไม้ดำ(0.5%)สร้อยสีชมพู(4%)แหวนสีชมพู(4%)
แผนที่ ทับอีซา
สมิงอินโฮ(กลาง) (Lv.24)
เลือด 1142
เกราะ 636
- -
โจมตี 52 ~ 66
ดรอป เกี๊ยวซ่า(0.5%)เกี๊ยวซ่าใหญ่(2.5%)สมุนไพร(0.5%)โสม(1.5%)[T]ผลึกวิญญาณ(0.3%)[T]ผงของวิญญาณ(0.3%)[T]ตัวทำละลาย(0.3%)หยกสีน้ำเงิน(2%)หยกสีแดง(2.5%)ทับทิม(1.5%)ไพลิน(1.5%)ท่อนไม้หิน(0.5%)หินอ่อน(0.5%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(1%)[T]เพชรสีแดงระดับต่ำ(0.5%)[T]ก้อนเหล็กไหล(0.5%)ด้าย(3%)ถ่าน(3%)หินแต่ง_โจมตี(1)(0.4%)
แผนที่ ซองจู
อสรพิษยอวา (Lv.26)
เลือด 1293
เกราะ 722
- -
โจมตี 56 ~ 70
ดรอป เกี๊ยวซ่า(1%)เกี๊ยวซ่าใหญ่(3%)สมุนไพร(1%)โสม(3%)[T]ผลึกวิญญาณ(0.3%)[T]ผงของวิญญาณ(0.3%)[T]ตัวทำละลาย(0.3%)ทับทิม(2%)มรกต(1.2%)เพชร(1.3%)เกลือ(4%)ท่อนไม้หิน(1%)หินเพชร(1%)หินพลังปราณ(0.5%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(0.8%)[T]เพชรสีเหลืองระดับกลาง(0.5%)[T]ก้อนทองคำขาวขั้นต่ำ(0.5%)เสื้อสายฟ้า(3.5%)ที่คาดผมสายฟ้า(3%)รองเท้าหนังแมวน้ำ(1%)หินแต่ง_โจมตีธาตุ(1)(0.2%)
แผนที่ ซองจู
คออิน_หินถ้ำ (Lv.16)
เลือด 628
เกราะ 343
- -
โจมตี 38 ~ 48
ดรอป เกี๊ยวซ่า(2.5%)เกี๊ยวซ่าใหญ่(1.5%)สมุนไพร(2.5%)โสม(1.5%)[T]ผลึกวิญญาณ(0.3%)[T]ผงของวิญญาณ(0.3%)[T]ตัวทำละลาย(0.3%)ทับทิม(1.5%)ไพลิน(1%)มรกต(1%)โอปอล(1%)เพชร(1%)หนังเสือ(0.5%)เกลือ(0.5%)เหล็กแข็ง(0.5%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(0.8%)[T]เพชรสีฟ้าระดับต่ำ(0.5%)[T]ก้อนเพชร(0.5%)ชุดหนังสัตว์(2%)ที่คาดผมหนังวัว(3.5%)รองเท้าหนังวัว(2%)กระบี่ทับทิม(1%)ดาบวารี(1%)
แผนที่ วาซองจี
ผีดิบคังซี(ต่ำ) (Lv.23)
เลือด 1070
เกราะ 595
- -
โจมตี 51 ~ 63
ดรอป เกี๊ยวซ่า(1.8%)เกี๊ยวซ่าใหญ่(2.2%)สมุนไพร(1.8%)โสม(2.2%)[T]ผลึกวิญญาณ(0.3%)[T]ผงของวิญญาณ(0.3%)[T]ตัวทำละลาย(0.3%)หยกสีม่วง(3%)หยกดาวลูกไก่(0.5%)เกลือ(3%)เหล็กแข็ง(1.5%)หินดูดพลังปราณ(1%)เหล็กไหล(1%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(0.8%)[T]เพชรสีฟ้าระดับต่ำ(0.5%)[T]ก้อนเพชร(0.5%)ชุดคลุมแมวน้ำ(4.5%)ที่คาดเอวแมวน้ำ(2%)หินแต่ง_พลังชีวิต(1)(0.2%)
แผนที่ ซองจูสุสานจักรพรรดิ
โจรนินจา(ต่ำ) (Lv.30)
เลือด 1622
เกราะ 639
- -
โจมตี 63 ~ 79
ดรอป เกี๊ยวซ่า(0.1%)เกี๊ยวซ่าใหญ่(3.9%)สมุนไพร(0.1%)โสม(3.9%)[T]ผลึกวิญญาณ(0.3%)[T]ผงของวิญญาณ(0.3%)[T]ตัวทำละลาย(0.3%)หนังเสือขาว(3%)หินดูดพลังปราณ(1%)ทับทิม(3%)เพชร(1.5%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(0.8%)[T]เพชรสีแดงระดับกลาง(0.5%)[T]ก้อนเหล็กไหลขั้นต่ำ(0.5%)รองเท้าหนังพยัคฆ์(3%)หมวกเมฆา(1.5%)เสื้อเมฆา(1.5%)ถ่านหิน(2%)หินแต่ง_โจมตีธาตุ(2)(0.1%)
แผนที่ ซองจูใจกลางสุสานจักรพรรดิ
โฮนโดน(ต่ำ) (Lv.19)
เลือด 804
เกราะ 444
- -
โจมตี 43 ~ 54
ดรอป เกี๊ยวซ่า(1.7%)เกี๊ยวซ่าใหญ่(2.3%)สมุนไพร(1.7%)โสม(2.3%)[T]ผลึกวิญญาณ(0.3%)[T]ผงของวิญญาณ(0.3%)[T]ตัวทำละลาย(0.3%)มรกต(1%)โอปอล(2%)เกลือ(3%)เหล็กแข็ง(1.5%)ท่อนไม้หิน(0.5%)หนังเสือขาว(0.9%)เหล็กไหล(2%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(1.2%)[T]เพชรสีดำ 1.0 ขั้นC(0.5%)[T]ก้อนหินสายฟ้า(0.5%)ที่คาดเอวผ้า(2.5%)ชุดคลุมธรรมดา(4%)ทวนวงจันทร์(1%)ธนูไอยรา(1%)เขี้ยวอสรพิษ(1%)
แผนที่ ซองจูวาซองจี
โทเปียง_ดาบ (Lv.19)
เลือด 804
เกราะ 444
- -
โจมตี 43 ~ 54
ดรอป เกี๊ยวซ่า(1.5%)เกี๊ยวซ่าใหญ่(2.5%)สมุนไพร(1.5%)โสม(2.5%)[T]ผลึกวิญญาณ(0.3%)[T]ผงของวิญญาณ(0.3%)[T]ตัวทำละลาย(0.3%)หยกสีน้ำเงิน(2%)หยกสีแดง(1%)ทับทิม(1%)ไพลิน(2%)ท่อนไม้หิน(0.5%)หินอ่อน(0.7%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(0.6%)[T]เพชรสีเหลืองระดับต่ำ(0.5%)[T]ก้อนทองคำขาว(0.5%)สร้อยดอกไม้แดง(5%)ถุงมือหนังแมวน้ำ(4.5%)
แผนที่ ซองจูสุสานจักรพรรดิ
ผีดิบคังซี(กลาง) (Lv.26)
เลือด 1293
เกราะ 722
- -
โจมตี 56 ~ 70
ดรอป เกี๊ยวซ่า(0.8%)เกี๊ยวซ่าใหญ่(3.2%)สมุนไพร(0.8%)โสม(3.2%)[T]ผลึกวิญญาณ(0.3%)[T]ผงของวิญญาณ(0.3%)[T]ตัวทำละลาย(0.3%)ไพลิน(0.5%)โอปอล(2%)หนังเสือ(1.5%)เหล็กแข็ง(1%)หินอ่อน(2%)หินพลังชีวิต(0.5%)หินดูดพลังชีวิต(1.1%)กล่องสมบัติ_ที่ประเมินค่าไม่ได้(0.8%)[T]เพชรสีฟ้าระดับกลาง(0.5%)[T]ก้อนเพชรขั้นต่ำ(0.5%)ถุงมือหนังผ้าไหม(1%)ชุดคลุมผ้าไหม(1%)ถ่าน(1%)ด้าย(1.5%)ธนูเหล็ก(1%)กงจักรสังหาร(1%)หินแต่ง_พลังปราณ(1)(0.3%)
แผนที่ ใจกลางสุสานจักรพรรดิ