แผนที่
ปักกิ่ง
การเดินทาง กำแพงเมืองจีนห้องพิศวงทับอีซาทางเหนือของภูเขาแทซาน
มอนสเตอร์
NPC / จุดวาบ มูรางคูยังคิลเขาแทซานเหนือกำแพงเมืองจีนพังแดอินฮันยองอินชินรันChojiชินซอพยองโคงโซนปักกิ่งธงธงชินโฮงชางจินชินโซชูมายองรันแพกซางออมอูชูยองคู่มือภารกิจชินฮุอีทังจินชอนไก่
ระดับเลเวล
ภูเขาซุงซาน
การเดินทาง ภูเขาแทซานใต้วัดเส้าหลิน
มอนสเตอร์ ชนชนปีศาจ(53)ผีดิบจอมโหด(55)ยากูจาระดับต่ำ(57)ปีศาจสาวระดับสูง(59)ยากูจาระดับกลาง(61)เบี้ยสีม่วง(57)
NPC / จุดวาบ เขาแทซานใต้วัดเส้าหลินเขาซุงซาน
ระดับเลเวล 53~61
อินเจิน
การเดินทาง วาซองจีนันจู
มอนสเตอร์ ก้อนทรายที่เกาะกันแน่น(16)นักฆ่าเลือดเย็น(18)ผู้รักชาติที่ไม่น่าคบ(29)เท้าที่เน่าเปื้อย(22)โคลน(25)
NPC / จุดวาบ นันจูวาชองจีซูยาน
ระดับเลเวล 16~29
ถ้ำหินโยงมุน
การเดินทาง ทะเลสาปโทชองบริเวณแม่น้ำวังฮาทางเข้าถ้ำหินโยงมุน
มอนสเตอร์ นักรบแมนจู(42)พลทหารแมนจู(ต่ำ)(37)พลทหารแมนจู(กลาง)(39)นายพลมันจู(41)ยักษ์ดูดเลือด(ต่ำ)(40)ยักษ์ดูดเลือด(กลาง)(42)
NPC / จุดวาบ แถบแม่น้ำวังฮาทางเข้าถ้ำหินโยงมุนทะเลสาปโทชองถ้ำหินโยงมุน
ระดับเลเวล 37~42
ฉางอัน
การเดินทาง วาซองจีสุสานจักรพรรดินันจูทับอีซาห้องของจินโฮจางกุล
มอนสเตอร์
NPC / จุดวาบ สุสานจักรพรรดิทับอีซาวาชองจีนันจูฉางอันธงธงคูยอมจีชางกวังวีมาแดจูโซงจากังชินซอลยางยังฮีโจจินซัมเชคัลยูคูชอนดึกซอซอลรินจินซอกซอมซอชอนอักคู่มือภารกิจ
ระดับเลเวล
วาซองจี
การเดินทาง ลู่หยางฉางอันอินเจิน
มอนสเตอร์ คออิน_หินถ้ำ(16)สมิงอินโฮ(ต่ำ)(18)โฮนโดน(ต่ำ)(19)ปีศาจสาว(กลาง)(20)โฮนโดน(กลาง)(22)แร่ระดับต่ำ(1)แร่ระดับสูง(3)ซากศพระดับต่ำ(1)ซากศพระดับสูง(3)กิ่งไม้(1)ท่อนไม้(1)หญ้าเหนียวหนึบ(1)ซากศพระดับต่ำ(1)แร่ระดับต่ำ(1)ซากศพระดับสูง(3)เครื่องหอม(1)พืชย้อมสี(1)พืชย้อมสี(1)กล้วยไม้สีดำ(3)กล้วยไม้สีดำ(3)โฮนโดนยักษ์(24)
NPC / จุดวาบ ลู่หยางฉางอันอินเจินวาชองจีชางอินดอกชางกอนฮีฮงยอน
ระดับเลเวล 1~24
กำแพงเมืองจีน
การเดินทาง ปักกิ่ง
มอนสเตอร์ ซานโซ(74)ผู้คุ้มกันศพ(78)มองโกลซีแจพยอง(75)พ่อมดซุลซา(80)มองโกลซีแจคุงพยอง(77)จอมเวทย์ซุลซา(82)
NPC / จุดวาบ ปักกิ่ง
ระดับเลเวล 74~82
สุสานจักรพรรดิ
การเดินทาง ฉางอันใจกลางสุสานจักรพรรดิ
มอนสเตอร์ โทเปียง_ดาบ(19)โทเปียง_ธนู(21)ผีดิบคังซี(ต่ำ)(23)อสูรไร้หัว(25)แร่ระดับสูง(3)แร่ระดับต่ำ(1)ซากศพระดับสูง(3)ซากศพระดับต่ำ(1)ท่อนไม้(1)ใยฝ้าย(3)หญ้าเหนียวหนึบ(1)ซากศพระดับต่ำ(1)แร่ระดับต่ำ(1)แร่ระดับต่ำ(1)ซากศพระดับต่ำ(1)ซากศพระดับสูง(3)พืชย้อมสี(1)อสูรไร้หัว(27)
NPC / จุดวาบ ฉางอันใจกลางสุสานฯวิญญาณนายพลคุ้มกัน
ระดับเลเวล 1~27
นันจู
การเดินทาง ฉางอันโทนวังโอกมุนกวันภูเขาเมียงซาทับอีซาอีเว้นท์อินเจิน
มอนสเตอร์ ชนชน(1)แมมแมม(2)ยอมยู(3)โคยันเท(4)ชนชนยักษ์(5)
NPC / จุดวาบ โอกมุนกวันเขาเมียงซาทับอีซาฉางอันโทนวังอินเจินนันจูธงดอกไม้แสนสวยผู้นำทางมือใหม่คูมุนฮาธงยองเซมินยอชิกนพังยอนโฮงรูยอนซอชอนซามาจองซังซงฮักโชยอมยองคู่มือภารกิจ
ระดับเลเวล 1~5
โทนวัง
การเดินทาง นันจูภูเขาวายอม
มอนสเตอร์ นักสู้ทาลักโท(80)ยอมยูภูเขา(81)ซาลูยันเท(82)แมงป่องทะเลทราย(83)อสูรวัว(84)พญาวัวอสูร(86)
NPC / จุดวาบ นันจูภูเขาวายอมจินราง
ระดับเลเวล 80~86
โอกมุนกวัน
การเดินทาง นันจูวอราชอน
มอนสเตอร์ พารักโฮ_ดาบ(6)พารักโฮ_ธนู(7)โทจาอู(9)ปีศาจสาว(ต่ำ)(10)แร่ระดับต่ำ(1)แร่ระดับสูง(3)ซากศพระดับต่ำ(1)ซากศพระดับต่ำ(1)ซากศพระดับสูง(3)ท่อนไม้(1)บัวสีเขียว(3)หญ้าเหนียวหนึบ(1)แร่ระดับต่ำ(1)ซากศพระดับสูง(3)บัวสีเขียว(3)เครื่องหอม(1)
NPC / จุดวาบ นันจูวอราชอนโอกมุนกวันมายงฮีพังโจยอง
ระดับเลเวล 1~10
ภูเขาแทซานใต้
การเดินทาง ภูเขาซุงซานแม่น้ำวังฮาบริเวณแม่น้ำวังฮายอดเขาแทซาน
มอนสเตอร์ โจรป่าระดับต่ำ(46)โจรป่าระดับกลาง(48)โจรป่าบูแชจูระดับกลาง(52)อินโฮระดับสูง(50)ราชาอินโฮ(52)
NPC / จุดวาบ แม่น้ำวังฮาบริเวณแม่น้ำวังฮาเขาซุงซานยอดเขาแทซานยูจองภูเขาแทซานใต้
ระดับเลเวล 46~52
ภูเขาเมียงซา
การเดินทาง ทางเข้าถ้ำมักโกนันจูวอราชอน
มอนสเตอร์ ซอมบี(ต่ำ)(6)ซอมบี(กลาง)(8)โคยันเทยักษ์(9)ซอมบี(สูง)(10)ยอมยูยักษ์(7)แร่ระดับต่ำ(1)แร่ระดับต่ำ(1)แร่ระดับสูง(3)ซากศพระดับต่ำ(1)ซากศพระดับสูง(3)กิ่งไม้(1)พืชย้อมสี(1)กล้วยไม้สีดำ(3)พืชย้อมสี(1)หญ้าเหนียวหนึบ(1)ดอกไม้สีเหลือง(3)เครื่องหอม(1)แร่ระดับต่ำ(1)แร่ระดับสูง(3)ซากศพระดับต่ำ(1)หญ้าเหนียวหนึบ(1)เครื่องหอม(1)ดอกไม้สีเหลือง(3)
NPC / จุดวาบ นันจูวอราชอนทางเข้าถ้ำมักโกเขาเมียงซาวังบูยองยูแพโซงชิอู
ระดับเลเวล 1~10
ทะเลสาปโทชอง
การเดินทาง ถ้ำหินโยงมุน
มอนสเตอร์ มูมู(42)เต่าจอมตะกละ(44)พ่อมดปีศาจ(46)พรายน้ำ(48)คออินขึ้นรา(50)พญาเต่าจอมตะกล(52)
NPC / จุดวาบ ถ้ำโยงมุน
ระดับเลเวล 42~52
แม่น้ำวังฮา
การเดินทาง ภูเขาแทซานใต้แกโบงบริเวณแม่น้ำวังฮา
มอนสเตอร์ ผีปังตอ(กลาง)(29)นักรบพลองสั้น(ต่ำ)(31)นักรบไม้พลอ_ง(ต่ำ)(32)นักรบมีดสั้น(ต่ำ)(33)นักรบมีดโค้ง(ต่ำ)(34)ผีปังตอ(สูง)(36)ผีปังตอยักษ์(38)
NPC / จุดวาบ แกโบงบริเวณแม่น้ำวังฮาภูเขาแทซานใต้แม่น้ำวังฮา
ระดับเลเวล 29~38
ภูเขาวายอม
การเดินทาง โทนวัง
มอนสเตอร์ แร้งขาว(85)หนอนทะเลทราย(87)จิ้งจอกไฟ(89)
NPC / จุดวาบ โทนวัง
ระดับเลเวล 85~89
ทับอีซา
การเดินทาง ฉางอันนันจูวอราชอน
มอนสเตอร์ ยาจาจอมขวาน(ต่ำ)(11)ยาจาจอมมีด(ต่ำ)(13)ยาจาจอมทวน(ต่ำ)(15)ลามะชั่ว(ต่ำ)(12)ลามะชั่ว(กลาง)(14)แร่ระดับต่ำ(1)แร่ระดับสูง(3)ซากศพระดับต่ำ(1)ซากศพระดับต่ำ(1)กิ่งไม้(1)ท่อนไม้(1)พืชย้อมสี(1)ดอกไม้สีฟ้า(3)ซากศพระดับสูง(3)แร่ระดับต่ำ(1)แร่ระดับต่ำ(1)หัวหน้าลามะชั่ว(16)
NPC / จุดวาบ นันจูวอราชอนฉางอันนามุนอิลทับอีซาชางจินมูพังอิลยอน
ระดับเลเวล 1~16
ป้อมปราการลู่หยาง
การเดินทาง ลู่หยาง
มอนสเตอร์
NPC / จุดวาบ ลู่หยางลู่หยางตราสัญลักษณ์
ระดับเลเวล
ใจกลางสุสานจักรพรรดิ
การเดินทาง สุสานจักรพรรดิห้องของจินโฮจางกุล
มอนสเตอร์ ผีดิบคังซี(กลาง)(26)อสูรไร้หัว_ขวานคู่(28)โจรนินจา(ต่ำ)(30)โจรนินจา(กลาง)(32)
NPC / จุดวาบ สุสานจักรพรรดิวิญญาณนายพลคุ้มกัน
ระดับเลเวล 26~32
ลู่หยาง
การเดินทาง ป้อมปราการลู่หยางซองจูวาซองจีทางเข้าถ้ำหินโยงมุนห้องแห่งพรหมลิขิต
มอนสเตอร์
NPC / จุดวาบ ชองจูทางเข้าถ้ำหินโยงมุนวาชองจีลู่หยางวังจินชอนธงโชโยงอู_ยอมียองจังซอกกูซอมุนกิลธงจินเพียงชองคางเพียงโมโยงเมียงชางอิกยอนคู่มือภารกิจ
ระดับเลเวล
วอราชอน
การเดินทาง ทางเข้าถ้ำมักโกโอกมุนกวันภูเขาเมียงซาทับอีซา
มอนสเตอร์ แมนจูเหนือ_กระบอง(8)แมนจูเหนือ_ปาหิน(10)คออิน_หินทราย(11)แมนจูเหนือ_ขวานหิน(12)แร่ระดับสูง(3)แร่ระดับต่ำ(1)ซากศพระดับสูง(3)ซากศพระดับต่ำ(1)ซากศพระดับต่ำ(1)กิ่งไม้(1)ซากศพระดับต่ำ(1)ท่อนไม้(1)เครื่องหอม(1)ดอกไม้สีฟ้า(3)แร่ระดับต่ำ(1)แร่ระดับต่ำ(1)ซากศพระดับสูง(3)
NPC / จุดวาบ โอกมุนกวันภูเขาเมียงซาทับอีซาทางเข้าถ้ำมักโกวอราชอนทันชองโมโซแบกยองชูคูซาง
ระดับเลเวล 1~12
บริเวณแม่น้ำวังฮา
การเดินทาง ภูเขาแทซานใต้ถ้ำหินโยงมุนแม่น้ำวังฮา
มอนสเตอร์ คออินหิน(45)โจรนินจา(สูง)(47)โจรนินจาระดับสูงสุด(51)โมกพีควี(49)ยักษ์หินคึมกัง(47)
NPC / จุดวาบ แม่น้ำวังฮาถ้ำหินโยงมุนภูเขาแทซานใต้บริเวณแม่น้ำวังฮา
ระดับเลเวล 45~51
ทางเข้าถ้ำหินโยงมุน
การเดินทาง ลู่หยางถ้ำหินโยงมุน
มอนสเตอร์ ควังบู(34)นามูกุน(30)ต้นไม้ปีศาจ(กลาง)(36)ต้นไม้ปีศาจ(ต่ำ)(31)ซีเจเบียง(ต่ำ)_(29)ซีเจเบียง(กลาง)(32)แร่ระดับต่ำ(1)แร่ระดับสูง(3)แร่ระดับสูง(3)ซากศพระดับต่ำ(1)ซากศพระดับสูง(3)พืชย้อมสี(1)ดอกไม้สีฟ้า(3)ดอกไม้สีเหลือง(3)ดอกไม้สีเหลือง(3)ท่อนไม้(1)ต้นไม้ปีศาจหมื่นปี(38)
NPC / จุดวาบ ลู่หยางถ้ำหินโยงมุนทางเข้าถ้ำหินโยงมุน
ระดับเลเวล 1~38
ยอดเขาแทซาน
การเดินทาง ภูเขาแทซานใต้ทางเหนือของภูเขาแทซาน
มอนสเตอร์ โจรป่ามารึลระดับต่ำ(52)วานรแบกฟืน(54)ซานซีน(58)โจรป่าระดับสูง(56)โจรป่าบูแชจูระดับกลาง(60)หัวหน้าซานซีน(60)
NPC / จุดวาบ ภูเขาแทซานใต้ทางเหนือของภูเขาแทซานยอดเขาแทซาน
ระดับเลเวล 52~60
ทางเหนือของภูเขาแทซาน
การเดินทาง ปักกิ่งยอดเขาแทซาน
มอนสเตอร์ โจรป่ามารึลระดับกลาง(68)โจรป่ามารึลระดับสูง(70)วานรแบกท่อนหิน(66)โจรป่าบูแชจูระดับสูง(72)โจรป่าแชจูร(ระดับสูง)(74)สมุนวานร(74)
NPC / จุดวาบ ปักกิ่งยอดเขาแทซานยูแบก
ระดับเลเวล 66~74
แกโบง
การเดินทาง ซองจูแม่น้ำวังฮา
มอนสเตอร์
NPC / จุดวาบ แม่น้ำวังฮาชองจูแกโบงธงธงซังจุนเจคัลอูนัมคุงแจโชโยงฮีซอลแมเฮียงฮงจินอูยูซอแบกยอมุนอิลซอ_บอบอันยูยอยองมาชอมกิลยอจินชอนคู่มือภารกิจ
ระดับเลเวล
วัดเส้าหลิน
การเดินทาง ภูเขาซุงซาน
มอนสเตอร์ แตงจู_ตาเดียว^s(61)มูโฮนโพงอิน(63)ควังเทซึง(65)ทารักโทซา(67)ชอจูพูซาง(69)นักบวชมูโฮน(69)
NPC / จุดวาบ ภูเขาซุงซานโนแบก
ระดับเลเวล 61~69
ซองจู
การเดินทาง ลู่หยางแกโบง
มอนสเตอร์ ผีดิบคังซี(ต่ำ)(23)โจรนินจา(ต่ำ)(30)โฮนโดน(ต่ำ)(19)โทเปียง_ดาบ(19)ปีศาจวิหค(22)สมิงอินโฮ(กลาง)(24)อสรพิษยอวา(26)ยอวาระดับสูง(28)โฮนโดน(สูง)(25)แร่ระดับสูง(3)แร่ระดับสูง(3)แร่ระดับสูง(3)ซากศพระดับสูง(3)ซากศพระดับสูง(3)ซากศพระดับสูง(3)บัวสีเขียว(3)บัวสีเขียว(3)ดอกไม้สีฟ้า(3)ดอกไม้สีฟ้า(3)กล้วยไม้สีดำ(3)กล้วยไม้สีดำ(3)ใยฝ้าย(3)ใยฝ้าย(3)ดอกไม้สีเหลือง(3)ดอกไม้สีเหลือง(3)ยอยอวา(28)
NPC / จุดวาบ ลู่หยางแกโบงชองจูซอรางชินอินแบกโซงชอน
ระดับเลเวล 3~30
ทางเข้าถ้ำมักโก
การเดินทาง ภูเขาเมียงซาวอราชอน
มอนสเตอร์ แมงป่องยักษ์(ต่ำ)(35)แมงป่องยักษ์(กลาง)(38)เทพเจ้าปีศาจสายฟ้า(37)สมิงมาโบก(40)จอมโจรทะเลทราย(42)ราชามาโบก(42)
NPC / จุดวาบ เขาเมียงซาวอราชอนถ้ำมักโกชั้นที่^s1ทางเข้าถ้ำมักโก
ระดับเลเวล 35~42