ประกาศ
Patch Update 29 กันยายน 2559
ทีมงาน Play Online ขอแจ้งข้อมูลการปรับปรุงแก้ไข ประจำสัปดาห์  29 กันยายน 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ แพทอัพเดตล่าสุด TLCT00000050 **หากอัพเดตผ่านระบบแพทไม่ได้ให้โหลด Manual Patch มาติดตั้งได้ที่ http://titan.in.th/mainweb/guide_43.html รายละเอียดเกี่ยวกับ Game System ...
Notice : 29 September 2016, 1:39 pm
Patch Update 22 กันยายน 2559
ทีมงาน Play Online ขอแจ้งข้อมูลการปรับปรุงแก้ไข ประจำสัปดาห์  22 กันยายน 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ แพทอัพเดตล่าสุด TLCT00000049 **หากอัพเดตผ่านระบบแพทไม่ได้ให้โหลด Manual Patch มาติดตั้งได้ที่ http://titan.in.th/mainweb/guide_43.html รายละเอียดเกี่ยวกับ Game System ...
Notice : 22 September 2016, 2:07 pm
Patch Update 8 กันยายน 2559
ทีมงาน Play Online ขอแจ้งข้อมูลการปรับปรุงแก้ไข ประจำสัปดาห์  8 กันยายน 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ แพทอัพเดตล่าสุด TLCT00000046 **หากอัพเดตผ่านระบบแพทไม่ได้ให้โหลด Manual Patch มาติดตั้งได้ที่ http://titan.in.th/mainweb/guide_43.html รายละเอียดเกี่ยวกับ Game System - แบค...
Notice : 8 September 2016, 1:33 pm
Patch Update 1 กันยายน 2559
ทีมงาน Play Online ขอแจ้งข้อมูลการปรับปรุงแก้ไข ประจำสัปดาห์  25 สิงหาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ แพทอัพเดตล่าสุด TLCT00000046 **หากอัพเดตผ่านระบบแพทไม่ได้ให้โหลด Manual Patch มาติดตั้งได้ที่ http://titan.in.th/mainweb/guide_43.html รายละเอียดเกี่ยวกับ Game System - แบคอัพข...
Notice : 1 September 2016, 1:49 pm
Patch Update 18 สิงหาคม 2559
ทีมงาน Play Online ขอแจ้งข้อมูลการปรับปรุงแก้ไข ประจำสัปดาห์  18 สิงหาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ แพทอัพเดตล่าสุด TLCT00000046 **หากอัพเดตผ่านระบบแพทไม่ได้ให้โหลด Manual Patch มาติดตั้งได้ที่ http://titan.in.th/mainweb/guide_43.html รายละเอียดเกี่ยวกับ Game System - แบ...
Notice : 18 August 2016, 1:57 pm
Patch Update 11 สิงหาคม 2559
ทีมงาน Play Online ขอแจ้งข้อมูลการปรับปรุงแก้ไข ประจำสัปดาห์  11 สิงหาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ แพทอัพเดตล่าสุด TLCT00000046 **หากอัพเดตผ่านระบบแพทไม่ได้ให้โหลด Manual Patch มาติดตั้งได้ที่ http://titan.in.th/mainweb/guide_43.html รายละเอียดเกี่ยวกับ Game System - แบ...
Notice : 11 August 2016, 1:06 pm
Patch Update 4 สิงหาคม 2559
ทีมงาน Play Online ขอแจ้งข้อมูลการปรับปรุงแก้ไข ประจำสัปดาห์  4 สิงหาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ แพทอัพเดตล่าสุด TLCT00000046 **หากอัพเดตผ่านระบบแพทไม่ได้ให้โหลด Manual Patch มาติดตั้งได้ที่ http://titan.in.th/mainweb/guide_43.html รายละเอียดเกี่ยวกับ Game System - แบคอัพข้...
Notice : 4 August 2016, 1:46 pm
Patch Update 15 กรกฏาคม 2559
ทีมงาน Play Online ขอแจ้งข้อมูลการปรับปรุงแก้ไข ประจำสัปดาห์  21 กรกฏาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ แพทอัพเดตล่าสุด TLCT00000045 **หากอัพเดตผ่านระบบแพทไม่ได้ให้โหลด Manual Patch มาติดตั้งได้ที่ http://titan.in.th/mainweb/guide_43.html รายละเอียดเกี่ยวกับ Game System - แบคอัพข...
Notice : 25 July 2016, 1:12 pm
Patch Update 21 กรกฏาคม 2559
ทีมงาน Play Online ขอแจ้งข้อมูลการปรับปรุงแก้ไข ประจำสัปดาห์  21 กรกฏาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ แพทอัพเดตล่าสุด TLCT00000044 **หากอัพเดตผ่านระบบแพทไม่ได้ให้โหลด Manual Patch มาติดตั้งได้ที่ http://titan.in.th/mainweb/guide_43.html รายละเอียดเกี่ยวกับ Game System - แบคอัพข...
Notice : 21 July 2016, 1:18 pm
Patch Update 14 กรกฏาคม 2559
ทีมงาน Play Online ขอแจ้งข้อมูลการปรับปรุงแก้ไข ประจำสัปดาห์  14 กรกฏาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ แพทอัพเดตล่าสุด TLCT00000043 **หากอัพเดตผ่านระบบแพทไม่ได้ให้โหลด Manual Patch มาติดตั้งได้ที่ http://titan.in.th/mainweb/guide_43.html รายละเอียดเกี่ยวกับ Game System - แบคอัพข...
Notice : 14 July 2016, 1:16 pm