ระบบกิลด์

การสร้างกิลด์
ผู้เล่นที่เลเวลถึง 15 สามารถเรียนสกิล ทักษะผู้นำ ได้ จากนั้นไปหา npc เจ้าเมือง ตามแผนที่เมืองต่างๆได้แก่ นันจู ฉางอัน ลู่หยาง แกโบง ปักกิ่ง เพื่อเป็นฐานที่้มั่นกิลด์

การอัพเกรดกิลด์
หลังจากสร้างกิลด์แล้ว หัวหน้ากิลด์ต้องอัพเลเวลกิลด์ที่ npc เจ้าเมือง ซึ่งการอัพเกรดนั้นจะใช้เงินจำนวนหนึ่งและเลเวลทักษะสกิลผู้นำ ที่กำหนดไว้ 

การชวนเข้ากิลด์
ให้คลิกที่ตัวละครผู้เล่นที่จะทำการชวนเข้ากิล จากนั้นกดปุ่ม G เลือก ชวนเข้ากิลด์ รอการตอบตกลงเป็นอันเสร็จ

ตำแหน่งในกิลด์
หัวหน้ากิลด์สามารถตั้งรองหัวหน้ากิลด์ได้ เพื่อไว้ช่วยบริหารกิลด์ได้โดยคลิกที่รายชื่อในกิลด์จากนั้นให้กดปุ่มแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้ากิลด์

ช่องสนทนากิลด์
ไว้สำหรับพูดคุย สนทนา กับสมาชิกของกิลด์เท่านั้น

การยกเลิกกิลด์
หัวหน้ากิลด์สามารถยกเลิกกิลด์ได้ที่ npc เจ้าเมืองของเมืองที่สร้างกิลด์

 

การทำรูปกิลด์และนำไปใช้

หมายเหตุ  จะใส่รูปกิลด์ได้ เลเวลกิลด์ ต้องอยู่ขั้นที่ 2 ขึ้นไป


ไปหา npc เจ้าเมือง ตามแผนที่เมืองต่างๆได้แก่ นันจู ฉางอัน ลู่หยาง แกโบง ปักกิ่ง คุยกับ npc แล้วเลือก เมนู "กิลด์ --> สร้างสัญลักษณ์กิลด์"ระบบจะให้เราเลือกรุปกิลด์ที่อยู้ในโฟลเดอร์เกมส์ของเราการทำรูปกิลด์ 

ต้องทำภาพนามสกุล .bmp ขนาด 16*12 ใช้โปรแกรมจำพวก Photoshop ในการทำ แล้วนำไปใส่ที่โฟลเดอร์เกมส์ของท่าน ใน /Image/MunpaMark
ถ้าไม่มีโฟลเดอร์  Munapamark ให้สร้างขึ้นมาเองได้เลยครับ จะได้แบบดังภาพการทำรูปพันธมิตรและนำไปใช้

หมายเหตุ  จะใส่รูปพันธมิตรกิลด์ได้ เลเวลกิลด์ ต้องอยู่ขั้นที่ 5 ขึ้นไป


ไปหา npc เจ้าเมือง ตามแผนที่เมืองต่างๆได้แก่ นันจู ฉางอัน ลู่หยาง แกโบง ปักกิ่ง คุยกับ npc แล้วเลือก เมนู "พันธมิตร --> สร้างสัญลักษณ์พันธมิตร"

ระบบจะให้เราเลือกรุปพันธมิตรที่อยู้ในโฟลเดอร์เกมส์ของเราการทำรูปพันธมิตร 

ต้องทำภาพนามสกุล .bmp ขนาด 16*15 ใช้โปรแกรมจำพวก Photoshop ในการทำ แล้วนำไปใส่ที่โฟลเดอร์เกมส์ของท่าน ใน /Image/UnionMark
ถ้าไม่มีโฟลเดอร์  UnionMark ให้สร้างขึ้นมาเองได้เลยครับ จะได้แบบดังภาพ