การหลอม และเสริมพลัง
หลอมไอเทม (ทักษะ - ทั่วไป) : ได้รับ Lv.12
สามารถนำวัตถุดิบมาประกอบรวมเป็นไอเทมชนิดใหม่ได้
เป็นทักษะใช้สำหรับหลอมรวมอาวุธหรือชุดเกราะ

 

หน้าต่างการหลอมสกิลโผล่ขึ้นมาแล้ว ช่องบนคือให้เราใส่วัตถุดิบหลักเข้าไป 1 ชิ้น แล้วระบบจะแจ้งให้ทราบว่า
วัตถุดิบชิ้นนี้สร้างอะไรได้บ้าง และต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง จำนวนเท่าไร

    

 


 

เสริมพลังไอเทม (ทักษะ - ทั่วไป) : ได้รับ Lv.20
สามารถเพิ่มความสามารถพิเศษและเครื่องป้องกันได้หลายแบบ

 

การเสริมพลังให้อาวุธและชุดเกราะ จะต้องใส่แร่ในการเสริมพลัง และนี้คือแร่เสริมพลังต่างๆ ควรใส่แร่เสริมพลังให้ตรงกับประเภทอาวุธหรือชุดเกราะนั้นๆด้วย

      

      

    

ภาพด้านล่าง : ใส่ท่อนไม้ ซึ่งเป็นแร่ในการเพิ่มพลังโจมตีอาวุธ และผลลัพธ์จากการเสริมพลังในไอเทม

    

 


 

แยกไอเทม (ทักษะ - ทั่วไป) : ได้รับ Lv.25
สามารถแยกส่วนประกอบของไอเทมเดิมออกมา เพื่อนำวัตถุดิบมาหลอมเป็นไอเทมใหม่

 

หลังจากเลือกทักษะการแยกไอเทมแล้ว ก็จะมีเมนูขึ้นมา เราสามารถนำไอเทมที่ต้องการแยกไปใส่ ซึ่งไอเทมที่ใส่ได้ก็คือ ชุดเกราะ อาวุธ และวัตถุดิบระดับสูง
*ไอเทมที่แนะนำให้แยกคือ ไอเทมที่ยังไม่หลอมนะจ๊ะ

    

 


 

ข้อบังคับในการเสริมและหลอมไอเทม
1. ไอเทมที่หลอมแล้วก็สามารถเสริมพลังได้
2. ไอเทมที่เสริมพลังไปแล้วจะไม่สามารถหลอมได้
3. การเสริมพลัง สามารถเสริมได้หลายคุณสมบัติ แต่อาวุธหรือชุดเกราะ 1 ชนิด สามารถเสริมได้แค่ 1 อย่างเท่านั้น เช่น ถ้านำอาวุธไปเสริมพลังโจมตี +10 แล้วนำไปเสริมโอกาสติดคริติคอล ด้วย ถ้าเสริมสำเร็จค่าคริติคอลจะได้มา แต่ค่าเสริมพลังโจมตีจะหายไป
4. การเสริมพลัง สามารถเสริมทับได้เรื่อยๆ เช่น เสริมพลังโจมตีไปแล้ว 10 ถ้าจะนำเอาวุธไปเสริมพลังโจมตีอีก ก็ทำได้ โดยค่าโจมตีจะบวกขึ้นเรื่อยๆ (ถ้าสำเร็จ)
5. จากการที่ได้ลองเสริมและหลอม เมื่อล้มเหลว แร่จะหายไป แต่อาวุธจะไม่หาย