ระบบสัตว์เลี้ยง

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงที่ได้จากการทำภารกิจ

 

ชนชน
   – ความสามารถพิเศษขั้นที่ 1 เพิ่มค่าหลบหลีก 3% , ไม่สามารถใช้ช่องเก็บของสัตว์เลี้ยงได้ , ค่าความแข็งแกร่ง 800
   – ความสามารถพิเศษขั้นที่ 2 เพิ่มค่าหลบหลีก 8% , ไม่สามารถใช้ช่องเก็บของสัตว์เลี้ยงได้ , ค่าความแข็งแกร่ง 1500
   – ความสามารถพิเศษขั้นที่ 3 เพิ่มค่าหลบหลีก 15% , สามารถใช้ช่องเก็บของสัตว์เลี้ยงได้ 20 ช่อง , ค่าความแข็งแกร่ง 2000

 

 

ปีศาจเทพเจ้าสายฟ้า
   – ความสามารถพิเศษขั้นที่ 1 เพิ่มค่าโจมตี 20% (มีความเป็นไปได้ 15%) , ไม่สามารถใช้หน้าช่องเก็บของสัตว์เลี้ยงได้ , ค่าความแข็งแกร่ง 1500
   – ความสามารถพิเศษขั้นที่ 2 เพิ่มค่าโจมตี40% (มีความเป็นไปได้ 15%) , สามารถใช้ช่องเก็บของสัตว์เลี้ยงได้ 20 ช่อง , ค่าความแข็งแกร่ง 2000
   – ความสามารถพิเศษขั้นที่ 3 เพิ่มค่าโจมตี70% (มีความเป็นไปได้ 15%) , สามารถใช้ช่องเก็บของสัตว์เลี้ยง 20 ช่อง , ค่าความแข็งแกร่ง 3000

NPC ผู้เลี้ยงดู 

เป็นผู้ให้ภาระกิจเริ่มต้นสัตว์เลี้ยง และทำการค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
เช่น อาหารสัตว์เลี้ยง , น้ำยาคืนชีพสัตว์เลี้ยงขั้นที่ 1 ,
น้ำยาช่วยให้เจริญเติบโต โดย NPC ผู้เลี้ยงดูจะอยู่เฉพาะที่เมืองนันจู (พิกัด 59,53)

อาหารสัตว์เลี้ยงที่ขายจาก NPC ผู้เลี้ยงดู

   – หญ้าแห้ง ราคา 100 วอน เพิ่มความอดทน 100
   – แอบเปิ้ล ราคา 300 วอน เพิ่มความอดทน 300
   – ยาน้ำช่วยคืนชีพสัตว์เลี้ยงขั้นที่ 1 ราคา 10,000 วอน
   – ยาน้ำช่วยเจริญเติบโตขั้นที่ 2 ราคา 100,000 วอน
   – ยาน้ำช่วยเจริญเติบโตขั้นที่ 3 ราคา 300,000 วอน

เมนูสัตว์เลี้ยง

   – ชื่อสัตว์เลี้ยง
   – ชื่อบนสัตว์เลี้ยง จะมีชื่อเจ้าของสมบัติสัตว์เลี้ยงอยู่ด้านหน้า
   – หน้าต่างสัตว์เลี้ยง
   – แสดงสถานะของสัตว์เลี้ยง (ทำกิจกรรม/พักผ่อน)
   – สีแดง : ความสนิทสนมของสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของ
   – สีเหลือง : ค่าความแข็งแกรง (ความหิว)
   – ปุ่มทำกิจกรรมกับสัตว์เลี้ยง หรือ พักผ่อน
   – ช่องเก็บของสัตว์เลี้ยง

เมนูแสดงรายละเอียดสัตว์เลี้ยง

   – หน้าต่างแสดงรายละเอียดสัตว์เลี้ยง
   – ข้อมูลสัตว์เลี้ยง
   – ระดับขั้นและสถานะสัตว์เลี้ยง
   – สถานะความเป็นมิตร (ความสนิทสนม) และความอดทน (ความหิว)
   – ผนึก (เก็บสัตว์เลี้ยง)
   – ปุ่มทำกิจกรรมกับสัตว์เลี้ยง หรือ พักผ่อน
   -ช่องเก็บของสัตว์เลี้ยง

 

 หน้าต่างข้อมูลสัตว์เลี้ยง

แสดงสถานะของช่องสิ่งของ และความสามารถพิเศษสัตว์เลี้ยง

ช่องเก็บไอเทมสัตว์เลี้ยง

-อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง
   ช่องใส่เครื่องประดับให้สัตว์เลี้ยงสามารถใส่ได้ 3 ชิ้น

-หน้าต่างช่องเก็บไอเทมสัตว์เลี้ยง
   สามารถเก็บได้สูงสุด 60 ช่อง (3 หน้า) แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถของสัตว์เลี้ยง หากเป็น ชนชนจะต้องเป็น ชนชนขั้นที่ 3 และสามารถเก็บได้ 20 ช่อง หากเป็น เทพเจ้าสายฟ้า สามารถเก็บได้เมื่อ โตถึงขั้นที่ 2 และเก็บได้ 20 ช่อง

อาหารสัตว์เลี้ยง 

สำหรับอาหารของสัตว์เลี้ยงผู้เล่นสามารถหาซื้อได้ที่ NPC ผู้เลี้ยงดู และสามารถหาได้จากมอนเตอร์
   – หญ้าแห้ง หาได้จาก ชนชน , ซอมบีสูง , ยาจาจอมขวานต่ำ , ปีศาจสาวกลาง , เทพเจ้าปีศาจสายฟ้า
   – แอปเปิ้ล หาได้จาก โจรนินจาระดับสูงสุด , ยักษ์ดูดเลือดต่ำ , ต้นไม้ปีศาจกลาง , โจรป่าบูแชจูระดับกลาง
   – ขนมโก๋ เพิ่มค่าความแข็งแกร่งให้สัตว์เลี้ยง 600 (หาได้จากมอนเตอร์เท่านั้น) วานรแบกฟืน , โจรป่ามารึลระดับกลาง , มองโกลซีแจคุงพยอง

 

วิธีการให้อาหารสัตว์เลี้ยง

 – ดับเบิ้ลคลิ๊กอาหารของสัตว์เลี้ยง

   – อาหารจะทำให้ค่าสถานะความอดทนของสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น หากค่าความอดทนลดจนเหลือ 0 จะไม่สามารถทำกิจกรรมได้ , ไม่ สามารถใช้ความ สามารถพิเศษ และจะเข้าสู่โหมดของการพักผ่อน และค่าความเป็นมิตร ก็จะลดลง เมื่อค่าความเป็นมิตรลดลงจนเหลือ 0 ก็จะทำให้ สัตว์เลี้ยงนั้น ตาย 
 การเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง

       เมื่อสภาพของสัตว์เลี้ยงมีค่า ความเป็นมิตร 100% และมีค่า ความแข็งแกร่ง 100% สามารถเจริญเติบโตได้ด้วย “น้ำยาช่วยให้เจริญเติบโตขั้นที่ 2” มีอัตรา ความสำเร็จ 80% สำหรับการเจริญเติบโตขั้นที่ 3 ให้ใช้ “น้ำยาช่วยให้เจริญเติบโตขั้นที่ 3” มีอัตราความสำเร็จ 60% หากสัตว์เลี้ยงเจริญเติบโตไม่สำเร็จจะขึ้นข้อความ “การเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยงล้มเหลว” และ ค่าความเป็นมิตรจะลดลง 10%

สาเหตุของค่าสนิทสนมสัตว์เลี้ยงลดลง

   – หากสัตว์เลี้ยงมีค่าความแข็งแกร่งเหลือ 0 ก็จะทำให้ค่าความเป็นมิตรค่อยๆ ลดลง
   – หากการเจริญเติบโตสัตว์เลี้ยงล้มเหลว ค่าความเป็นมิตรจะลดลง 10%
   – ตัวละครของท่านตายจากการโจมตีจากมอนเตอร์
   – เมื่อทำการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายสัตว์เลี้ยง ค่าความเป็นมิตรจะลดลง 10%
   – หากค่าความเป็นมิตรลดน้อยกว่า 30% จะไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนหรือตั้งร้านขายได้

การชุบชีวิตสัตว์เลี้ยง 

   เมื่อสัตว์เลี้ยงตาย ไอเท็มสัตว์เลี้ยงจะเป็นสีแดงเข้ม และไม่สามารถเรียกสัตว์เลี้ยงให้ออกมาได้ ผู้เล่นจะต้องทำการชุบชีวิตให้กับสัตว์เลี้ยงก่อน ซึ่งสามารถชุบชีวิตได้ 2 วิธี หาก เป็นสัตว์เลี้ยงขั้นที่ 1 สามารถซื้อน้ำยาช่วยคืนชีพ ได้ที่ผู้เลี้ยงดู ในราคา 10,000 วอน ยานี้จะช่วยคืนชีพสัตว์เลี้ยงขั้นที่ 1 เท่านั้น
   – การชุบสัตว์เลี้ยงผ่าน “น้ำยาช่วยฟื้นคืน” เมื่อสัตว์เลี้ยงได้รับการชุบชีวิตแล้ว จะทำให้สัตว์เลี้ยงมีค่าความอดทน 90% และ ค่าความเป็นมิตร 5%
   – การชุบสัตว์เลี้ยงผ่าน “คัมภีร์คืนชีพสัตว์เลี้ยง” เมื่อสัตว์เลี้ยงได้รับการชุบชีวิตแล้ว จะทำให้มีค่าความอดทน 99% และ ค่าความเป็นมิตร 50%
ยาน้ำช่วยคืนชีพขั้นที่ 2 และ 3