คีย์ลัด

Shortcut Keys Mode

1~0

ฮอทคีย์สำหรับ ไอเทม อุปกรณ์ หรือสกิล

F12

ถ่ายภาพหน้าจอ

H

คำแนะนำ

Q

หน้าต่างเควส

F1~F4

แท็บหน้าต่างเมนูลัด

ปรับมุมมองขึ้น

Shift

เปิด/ปิด ชื่อตัวละคร

O

ตั้งค่า

C

หน้าต่างสถานะ (Status)

ปรับมุมมองลง

R

วิ่ง/เดิน

Esc

ออกจากเกม

I

หน้าต่างช่องเก็บของ

F

หน้าต่างเพื่อน

Z

โหมดสงบ/โหมดต่อสู้

หมุนมุมกล้องทางขวา

S

หน้าต่างสกิล

หมุนมุมกล้องทางซ้าย

Ctrl or A

โจมตีคอมโบ

N

หน้าต่างโน๊ต

M

เปิด/ปิด แผนที่ (บนขวา)

G

หน้าต่างกิลด์

Insert

มุมมองตัวละคร/อิสระ

Page Up

ซูมออก

P

หน้าต่างปาร์ตี้

Page Down

ซูมเข้า

 

Chatting Mode

F1~F10

ฮอทคีย์สำหรับ ไอเทม อุปกรณ์ หรือสกิล

F12

ถ่ายภาพหน้าจอ

Alt + H

หน้าต่างคำแนะนำ

Alt + Q

หน้าต่างเควส

Alt + 1~ 4

แท็บหน้าต่างเมนูลัด

ปรับมุมมองขึ้น

Shift

แสดงชื่อตัวละคร

Alt + O

ตั้งค่า

Alt + C

หน้าต่างสถานะ (Status)

ปรับมุมมองลง

Alt + R

วิ่ง/เดิน

Esc

ออกจากเกม

Alt + I

หน้าต่างช่องเก็บของ

Alt + F

หน้าต่างเพื่อน

Alt + Z

โหมดต่อสู้/โหมดสงบ

หมุนมุมกล้องทางขวา

Alt + S

หน้าต่างสกิล

หมุนมุมกล้องทางซ้าย

Ctrl or Alt + A

โจมตี คอมโบ

Alt + N

หน้าต่างโน๊ต

Alt + M

เปิด/ปิด แผนที่ (บนขวา)

Alt + G

หน้าต่างกิลด์

Insert

มุมมองตัวละคร/อิสระ

Page Up

ซูมออก

Alt + P

หน้าต่างปาร์ตี้

Page Down

ซูมเข้า