ประมวลภาพกิจกรรม Lucky (ชนชน) เซิพเวอร์ วายุ
Event : 13 June 2016