ลงทะเบียนเกม
กฏระเบียบของเซิพเวอร์
1 ทีมงาน มีสิทธิอำนาจในการตัดสินคดีความและข้อพิพาททุกอย่างที่เกิดขึ้นในเซิพเวอร์ และ ผู้เล่นจะต้องเคารพคำตัดสินของทีมงาน
  และการตัดสินจากทีมงานถือเป็นคำสิ้นสุด
2 ทีมงาน มีสิทธิอำนาจในการกระทำเกี่ยวกับข้อมูลของผู้เล่นทุกคน ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม
3 ทีมงาน จะไม่เรียกร้องสิ่งของหรือไอดีพาสต่างๆ ภายในเกมส์จากผู้เล่น ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม โปรดระวังผู้แอบอ้าง
4 ผู้เล่น จะต้องไม่ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพหรือหยาบคายในการตั้งชื่อตัวละคร หรือพูดคุยภายในเซิพเวอร์
5 ผู้เล่น จะต้องไม่ประกาศ ข้อความหรือสร้างข่าว ยุยงปลุกปั่น เซิพเวอร์ไปในทางที่เสียหาย หรือ กระทบความมั่นคงภายในเซิพเวอร์
  หรือกระทบต่อความสงบโดยรวมของเซิพเวอร์
6 ผู้เล่น จะต้องไม่อ้างตัวเป็นทีมงาน เพื่อหลอกลวงผู้อื่น มีโทษระงับไอดีถาวร รวมถึงไอพีที่เกี่ยวข้อง
7 ผู้เล่น ที่พบข้อผิดพลาด (BUG) จะต้องแจ้งให้ทีมงานทราบโดยด่วน หากใช้ข้อผิดพลาดนั้นเพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่นหรือหาผลประโยชน์เข้าตัวเอง
  ทีมงานมีสิทธิตัดสินโทษตามความเหมาะสม รุนแรงสุดถึงขั้น แบนไอดี รวมถึงไอพีที่เกี่ยวข้อง
8 ผู้เล่น ที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่น เอาเปรียบผู้อื่น เช่น บอท โปร มีโทษระงับไอดีถาวร รวมถึงไอพีที่เกี่ยวข้อง
9 ผู้เล่น จะต้องสมัครไอดี ด้วยอีเมล์ และบัตรประชาชน ที่ใช้งานได้จริงเท่านั้น หากมีปัญหาจะได้ใช้ในการตรวจสอบได้
10 ผู้เล่น จะไม่ซื้อขายแลกเปลี่ยน เงิน หรือ ไอเท็มในเกมส์ เป็นเงินจริงกับผู้เล่นอื่น หากมีปัญหา ช่อโกง หลอกลวง ทีมงานจะไม่รับผิดชอบในทุกรณี

*หากท่านทำการลงทะเบียนกับทางเซิฟเวอร์แล้ว ทางเซิฟเวอร์จะถือว่าท่านยอมรับกฎระเบียบของเซิฟเวอร์ทุกประการ*
ชื่อผู้ใช้ (ID)  
รหัสผ่าน (Password)  
ยืนยันรหัสผ่าน (Re-Password)  
อีเมล์ (Email)  
ชื่อ  
นามสกุล
เลขบัตรประชาชน  
วันเกิดของท่าน ว/ด/ป
เบอร์โทรศัพท์  
เพศ